Polineuropatia

Treść:

 • Czym jest polineuropatia?
 • Rodzaje polineuropatii
 • Przyczyny i czynniki ryzyka polineuropatii
 • Objawy polineuropatii
 • Stany związane z polineuropatią
 • Powikłania związane z polineuropatią
 • Diagnoza polineuropatii
 • Leczenie polineuropatii
 • Zapobieganie i perspektywy

Polineuropatia

Co to jest polineuropatia?

Polineuropatia występuje w przypadku uszkodzenia wielu nerwów obwodowych. Objawy obejmują problemy z czuciem, koordynacją lub innymi funkcjami organizmu. Polineuropatia znana jest również jako neuropatia obwodowa.
Nerwy obwodowe to nerwy znajdujące się poza mózgiem i rdzeniem kręgowym. Przekazują one informacje między ośrodkowym układem nerwowym (OUN) a wszystkimi innymi częściami ciała. Mózg i rdzeń kręgowy są częścią OUN.

Polineuropatia wpływa jednocześnie na kilka nerwów w różnych częściach ciała. W przypadku mononeuropatii dotknięty jest tylko jeden nerw.
Polineuropatia może wpływać na nerwy odpowiedzialne za czucie (neuropatia czuciowa), ruch (neuropatia ruchowa) lub oba (neuropatia czuciowo-ruchowa).
Może również wpływać na nerwy autonomiczne odpowiedzialne za kontrolowanie funkcji takich jak trawienie, pęcherz moczowy, ciśnienie krwi i tętno.

Chociaż dokładna liczba osób z polineuropatią nie jest znana, Narodowy Instytut Zaburzeń Neurologicznych i Udaru (NINDS) szacuje, że około 20 milionów ludzi ma jakąś formę neuropatii obwodowej, a większość z nich ma polineuropatię.

Rodzaje polineuropatii

Neuropatia to problem z nerwami. Może powstać w wyniku wielu chorób podstawowych.
Istnieje ponad 100 rodzajów neuropatii obwodowej, a większość z nich to polineuropatie.
Każdy typ jest klasyfikowany według rodzaju uszkodzenia nerwów, przyczyny i objawów, które powoduje.
Na przykład, neuropatia cukrzycowa występuje u osób z cukrzycą, podczas gdy neuropatia idiopatyczna wydaje się nie mieć znanej przyczyny.
Istnieją trzy główne rodzaje polineuropatii:

 • Przewlekła symetryczna neuropatia obwodowa: Większość polineuropatii ma charakter przewlekły i rozwija się przez wiele miesięcyWażne źródło.
 • Mononeuropatia mnoga: Występuje uszkodzenie co najmniej dwóch oddzielnych obszarów nerwowych.
 • Ostra symetryczna neuropatia obwodowa: Występuje rzadko. Najczęstszą przyczyną jest zespół Guillaina-Barrégo, który może być śmiertelny.

Niektóre neuropatie mogą rozwijać się latami, ale inne stają się poważne w ciągu kilku godzin lub dni od ich wystąpienia.

Przyczyny i czynniki ryzyka polineuropatii

Polineuropatia może być spowodowana różnymi schorzeniami i innymi czynnikami, w tym

 • Cukrzyca: może być istotnym czynnikiem ryzyka, zwłaszcza jeśli poziom glukozy we krwi jest słabo kontrolowany. Jedno z badań przeprowadzonych przez wiarygodne źródło na ponad 1400 osobach z cukrzycą typu 2 wykazało, że jedna na pięć osób miała neuropatię cukrzycową.
 • Nadużywanie alkoholu: Alkohol może uszkadzać tkankę nerwową, a nadużywanie alkoholu często wiąże się z niedoborami żywieniowymi, które przyczyniają się do neuropatii.
 • Choroby autoimmunologiczne: Układ odpornościowy atakuje organizm i powoduje uszkodzenie nerwów i innych obszarów. Choroby te obejmują zespół Sjogrena, celiakię, zespół Guillaina-Barrégo, reumatoidalne zapalenie stawów i toczeń.
 • Infekcje bakteryjne lub wirusowe: Niektóre infekcje mogą prowadzić do neuropatii, w tym borelioza, półpasiec, zapalenie wątroby typu B, zapalenie wątroby typu C i HIV.
 • Zaburzenia szpiku kostnego: obejmują one na przykład nieprawidłowe białka we krwi, niektóre formy raka kości i chłoniaka.
 • Narażenie na toksyny: neuropatia toksyczna może być spowodowana narażeniem na chemikalia przemysłowe, takie jak arsen, ołów, rtęć i tal. Nadużywanie narkotyków lub substancji chemicznych jest również czynnikiem ryzyka.
 • Zaburzenia dziedziczne: Niektóre zaburzenia, takie jak choroba Charcota-Marie-Tootha, są formami dziedzicznej neuropatii.
 • Niedoczynność tarczycy: Niedoczynność tarczycy może prowadzić do polineuropatii, choć zdarza się to rzadko.
 • Choroby nerek: Neuropatia mocznicowa jest formą polineuropatii, która dotyka od 20% do 50% osób z chorobami nerek, zgodnie z Center for Peripheral Neuropathy.
 • Choroby wątroby: Badania sugerują, że neuropatia obwodowa jest bardzo powszechna u osób z marskością wątroby.
 • Leki: Chemioterapia, wraz z niektórymi lekami stosowanymi w leczeniu HIV/AIDS, może powodować neuropatię.
 • Odżywianie: Niedobór witamin B-1, B-6, B-12 i E może prowadzić do polineuropatii, ponieważ są one niezbędne dla zdrowia nerwów.
 • Uraz fizyczny lub kontuzja: Powtarzające się ruchy, takie jak pisanie na klawiaturze, wypadki lub inne urazy mogą uszkodzić nerwy obwodowe.

Niektóre przypadki polineuropatii nie mają znanej przyczyny. Przyczyny te określa się mianem neuropatii idiopatycznej.

Objawy polineuropatii

Polineuropatia może powodować różne objawy w zależności od tego, które nerwy są dotknięte.
Objawy związane z uszkodzeniem nerwów czuciowych lub ruchowych mogą obejmować:
Polineuropatia może powodować strzelający lub piekący ból w kończynach.

 • Mrowienie
 • Drętwienie
 • mrowienie
 • trudności w używaniu rąk, nóg, dłoni lub stóp
 • nasilony ból (na przykład piekący, kłujący, mrowiący lub strzelający)
 • problemy ze snem spowodowane nocnym bólem
 • niezdolność do odczuwania bólu
 • ekstremalna wrażliwość na dotyk
 • niezdolność do odczuwania zmian temperatury
 • brak koordynacji
 • zwiększona liczba upadków
 • zmiany na skórze, włosach lub paznokciach
 • owrzodzenia na nogach i stopach
 • infekcje skóry i paznokci
 • osłabienie mięśni
 • drganie mięśni

Objawy związane z uszkodzeniem nerwów autonomicznych obejmują

 • nietolerancja ciepła
 • nietypowe pocenie się
 • problemy z pęcherzem lub nietrzymanie moczu
 • problemy z trawieniem
 • zawroty głowy
 • zaburzenia ciśnienia krwi lub tętna
 • trudności z jedzeniem lub połykaniem
 • trudności w oddychaniu
 • niezdolność do odczuwania zmian temperatury
 • brak koordynacji

Inne schorzenia o podobnych objawach

Fibromialgia i polineuropatia mogą mieć podobne objawy, ale przyczyna fibromialgii nie jest znana.
Podobieństwa występują również między stwardnieniem rozsianym a neuropatią obwodową.

Stany związane z polineuropatią

Z polineuropatią związanych jest wiele schorzeń, w tym:
Udostępnij na Pinterest
Problemy z koordynacją i trudności z poruszaniem się są częstymi objawami polineuropatii. Może ona prowadzić do innych urazów.

 • Amyloidoza
 • Celiakia
 • Choroba Charcota-Marie-Tootha
 • cukrzyca
 • błonica
 • Zespół Guillaina-Barrégo
 • wirusowe zapalenie wątroby typu B
 • wirusowe zapalenie wątroby typu C
 • HIV/AIDS
 • choroba nerek
 • niedoczynność tarczycy
 • choroba Hansena (trąd)
 • choroba wątroby
 • choroba z Lyme
 • chłoniak
 • szpiczak osteosklerotyczny
 • niedokrwistość złośliwa (niedobór witaminy B-12)
 • radikulopatia
 • reumatoidalne zapalenie stawów
 • półpasiec
 • zespół Sjogrena

Powikłania związane z polineuropatią

Typowe powikłania związane z polineuropatią obejmują:

 • Upadki i wypadki: Brak równowagi i koordynacji wraz z osłabieniem mięśni może prowadzić do zwiększonej liczby upadków i urazów spowodowanych upadkami.
 • Oparzenia i uszkodzenia skóry: Drętwienie i niezdolność do odczuwania bólu lub zmian temperatury mogą prowadzić do przypadkowych oparzeń, skaleczeń i innych uszkodzeń skóry.
 • Infekcje: Urazy, oparzenia i skaleczenia, zwłaszcza nóg i stóp, mogą pozostać niezauważone, co prowadzi do zwiększonego ryzyka infekcji.

Diagnoza polineuropatii

Diagnoza opiera się na wywiadzie, badaniu fizykalnym i ocenie neurologicznej. W zależności od objawów danej osoby, mogą zostać zlecone badania.
Lekarz szczegółowo przeanalizuje wszystkie objawy, czynniki związane ze stylem życia i wywiad rodzinny.
Sprawdzi również wzrost, wagę, puls, ciśnienie krwi i temperaturę pacjenta. Serce, płuca i brzuch mogą również zostać sprawdzone w celu wykluczenia alternatywnych przyczyn fizjologicznych.
Badania krwi mogą zostać zlecone w celu sprawdzenia cukrzycy, czynności tarczycy, funkcji układu odpornościowego, niedoborów składników odżywczych i innych czynników, które mogą powodować polineuropatię.
Niektóre proste testy mogą być wykonane w celu sprawdzenia odruchów, siły mięśni, wrażliwości na temperaturę i inne odczucia, koordynacji i postawy.

Inne badania

Inne badania, które mogą być wykorzystane do zdiagnozowania polineuropatii obejmują:

 • Rezonans magnetyczny lub tomografia komputerowa: te techniki obrazowania poszukują guzów, przepuklin dysków lub innych nieprawidłowości, które mogą wpływać na funkcjonowanie nerwów.
 • Testy elektrodiagnostyczne: Te nieinwazyjne testy mierzą aktywność elektryczną mięśni i nerwów i pomagają wykryć uszkodzenie nerwów. Przykłady obejmują elektromiografię i prędkość przewodzenia nerwowego.
 • Biopsja: Lekarz może pobrać niewielką część nerwu lub próbkę skóry w celu zbadania nieprawidłowości w funkcjonowaniu nerwów lub zakończeń nerwowych.

Leczenie polineuropatii

Amerykańska Akademia Lekarzy Rodzinnych (American Academy of Family Physicians) zaleca, aby leczenie neuropatii obwodowej było ukierunkowane na proces chorobowy, niedobory żywieniowe i koncentrowało się na łagodzeniu objawów.
Dostępne metody leczenia obejmują leki, terapie i procedury medyczne oraz alternatywne metody leczenia.

Leki

W leczeniu neuropatii i jej objawów dostępnych jest kilka różnych leków. Należą do nich

 • Leki na choroby towarzyszące: Choroby, które mogą powodować polineuropatię, powinny być leczone różnymi metodami, w tym lekami, jeśli zaleci je lekarz. Przykładami są insulina na cukrzycę i hormony tarczycy na niedoczynność tarczycy.
 • Środki przeciwbólowe: Dostępne bez recepty środki przeciwbólowe mogą być korzystne dla osób z łagodnym lub umiarkowanym bólem. Leki te nie powinny być przyjmowane długotrwale.
 • Leki na receptę: Niektóre leki przeciwdepresyjne, takie jak grupa leków zwanych TCA (w tym amitryptylina lub nortryptylina), mogą być stosowane, a inna grupa zwana SNRI, taka jak duloksetyna, może również pomóc. Alternatywnie, zastrzyki z kortykosteroidów mogą być stosowane w przypadku mononeuropatii, a niektóre leki przeciwdrgawkowe, takie jak gabapentyna lub pregabalina, mogą również pomóc.

Terapie medyczne

Dostępne są różne metody leczenia. Należą do nich:
Udostępnij na Pinterest
Chiropraktycy mogą pomóc w leczeniu objawów polineuropatii.

 • Przezskórna elektryczna stymulacja nerwów: elektrody wysyłają delikatny prąd elektryczny przez skórę. Może to pomóc w łagodzeniu bólu i tkliwości.
 • Wymiana osocza: Terapia ta może być korzystna dla osób z chorobami zapalnymi lub autoimmunologicznymi. Lekarz pobiera krew z organizmu, następnie oddziela od niej przeciwciała i inne białka, a następnie umieszcza ją z powrotem w organizmie.
 • Terapia immunoglobulinami: osobom z chorobami zapalnymi i autoimmunologicznymi podaje się wysokie poziomy białek, które działają jak przeciwciała, co pomaga w funkcjonowaniu układu odpornościowego.
 • Fizykoterapia: Osoby z osłabieniem mięśni lub problemami z koordynacją mogą skorzystać z fizykoterapii.
 • Wkładki ortopedyczne i inne środki pomocnicze: Ortezy, laski, gipsy, szyny, chodziki i wózki inwalidzkie mogą zapewnić wsparcie i ulgę w bólu osobom z neuropatią dłoni, stóp, nóg i ramion.

Jeśli neuropatia jest spowodowana uciskiem na nerw, może być zalecana operacja.

Alternatywne metody leczenia

Alternatywne i uzupełniające metody leczenia mogą przynieść ulgę niektórym osobom z polineuropatią. Przykłady obejmują:

 • akupunktura
 • chiropraktyka
 • masaż
 • medytacja

Środki te nie zostały jednak szczegółowo zbadane.

Zapobieganie i perspektywy

Zapobieganie polineuropatii obejmuje ograniczanie czynników ryzyka i leczenie chorób podstawowych. Osoba z polineuropatią nie może uniknąć wszystkich czynników ryzyka, ale pewne wybory dotyczące stylu życia mogą zmniejszyć ryzyko. Środki te obejmują

 • unikanie alkoholu
 • unikanie narażenia na toksyny, w tym dym papierosowy
 • ograniczenie czynników, które przyczyniają się do urazów fizycznych lub kontuzji, takich jak powtarzające się czynności i restrykcyjne postawy
 • wystarczająca ilość snu i aktywności fizycznej w celu wsparcia funkcji układu odpornościowego
 • zbilansowana dieta bogata w witaminy i minerały
 • rozważenie suplementacji witaminą B-12, jeśli jesteś weganinem lub wegetarianinem.

Perspektywy

Perspektywy dla polineuropatii są różne i mogą zależeć od przyczyny, tego, które nerwy są uszkodzone oraz zakresu uszkodzenia.
U niektórych osób leczenie przyczyny może prowadzić do poprawy. U innych uszkodzenie jest trwałe. W niektórych przypadkach objawy mogą się z czasem nasilać.

Z powrotem do sklepu