Zaburzenia neurologiczne

Treść:

  • 7 powszechnych zaburzeń neurologicznych
  • Wnioski

Zaburzenia neurologiczne

Zaburzenia neurologiczne dotykają miliony ludzi każdego roku, ale wiele osób może nawet nie zdawać sobie sprawy, że je ma.

Zaburzenia neurologiczne to choroby ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Innymi słowy, choroby mózgu, rdzenia kręgowego, nerwów i mięśni, które regulują i koordynują aktywność fizyczną.

Układ nerwowy to złożona, wysoce wyspecjalizowana sieć. Nasz układ nerwowy organizuje, wyjaśnia i łączy nas z otaczającym nas światem - od wzroku przez węch po chodzenie i mowę.

Nasz układ nerwowy składa się z niektórych z najważniejszych części naszego ciała: mózgu, rdzenia kręgowego, mięśni i nerwów, które je łączą.

Są one odpowiedzialne za wiele ważnych funkcji w naszym ciele, takich jak pamięć, percepcja, język, ruch, połykanie, oddychanie, a nawet funkcje jelit i pęcherza.

Jednak gdy coś pójdzie nie tak z jakąkolwiek częścią układu nerwowego, może to spowodować zaburzenia neurologiczne. Zaburzenia neurologiczne dotykają miliony ludzi każdego roku, ale wiele osób może nawet nie zdawać sobie sprawy, że je ma.

Zrozumienie objawów zaburzeń neurologicznych jest ważne, ponieważ może prowadzić do właściwej diagnozy i leczenia.

7 powszechnych zaburzeń neurologicznych

1. Bóle głowy

Bóle głowy są jednym z najczęstszych zaburzeń neurologicznych i mogą dotknąć każdego w każdym wieku. Chociaż często ból głowy nie powinien być niczym poważnym, jeśli pojawia się nagle i wielokrotnie, należy udać się do lekarza, ponieważ mogą to być objawy choroby podstawowej.

Nagły początek silnego bólu głowy, a także ból głowy związany z gorączką, wrażliwością na światło i sztywnością karku są czerwonymi flagami czegoś poważniejszego, takiego jak krwawienie wewnątrzczaszkowe lub zapalenie opon mózgowych. Jeśli często boli Cię głowa i często zażywasz dostępne bez recepty środki przeciwbólowe, jest to również znak, że potrzebujesz pomocy medycznej.

Chociaż zaburzenia bólowe głowy, takie jak napięciowe bóle głowy i migreny, nie zagrażają życiu, radzenie sobie z przewlekłym bólem może być wyczerpujące. Obecnie dostępnych jest wiele opcji leczenia bólu głowy, które mogą pomóc w powrocie do bardziej normalnego życia.

2. Padaczka i napady padaczkowe

Padaczka jest powszechnym zaburzeniem ośrodkowego układu nerwowego obejmującym nieprawidłową aktywność elektryczną w mózgu, która zwiększa podatność na nawracające, niesprowokowane napady. Niesprowokowany oznacza, że napadu nie można wytłumaczyć ekspozycją na narkotyki lub alkohol lub abstynencją od nich, a także nie może być spowodowany innymi problemami medycznymi, takimi jak poważne zaburzenia elektrolitowe lub bardzo wysoki poziom cukru we krwi.

Trudną rzeczą jest to, że jeśli masz jeden napad w swoim życiu, nie musi to oznaczać, że masz padaczkę. Jeśli jednak wystąpią dwa lub więcej, może to być padaczka. Objawy napadu mogą się różnić w zależności od tego, z której części mózgu pochodzi napad. Ważne jest, aby po wystąpieniu napadu udać się do lekarza. Istnieje wiele skutecznych metod leczenia padaczki, które mogą prowadzić do uwolnienia się od napadów, zwykle są to leki. W przypadku odpowiedniego pacjenta leczenie może obejmować operację padaczki, która polega na usunięciu zmiany napadowej w mózgu i która może być lecznicza.

3. Udar mózgu

Udar mózgu, który dotyka prawie 800 000 osób rocznie, jest jednym z najważniejszych zaburzeń neurologicznych, o których należy pamiętać ze względu na nasilenie możliwych objawów i późniejszą niepełnosprawność, która może wystąpić.

Przyczyną udaru jest zazwyczaj niewystarczający przepływ krwi do mózgu, często spowodowany zakrzepem lub zablokowaniem tętnicy. Obecnie można wykonać wiele interwencji, aby zatrzymać udar, ale w tym przypadku czas to mózg (nie pieniądze).

4. ALS: stwardnienie zanikowe boczne

ALS, znane również jako choroba Lou Gehriga, jest dość rzadką chorobą nerwowo-mięśniową, która atakuje komórki nerwowe w mózgu i rdzeniu kręgowym. Lekarze nie są pewni, co dokładnie powoduje ALS, ale czynniki, które mogą powodować ALS obejmują genetykę i czynniki środowiskowe.

Objawy obejmują osłabienie i drganie mięśni, napięte i sztywne mięśnie, niewyraźną mowę oraz trudności w oddychaniu i połykaniu. Niestety, choroba ta jest trudna do zdiagnozowania i często wymaga oceny przez neurologa nerwowo-mięśniowego.

Zwykle występuje opóźnienie w diagnozie wynoszące średnio jeden rok, zanim pacjent zostanie obejrzany przez specjalistę nerwowo-mięśniowego i otrzyma prawidłową diagnozę. Chociaż nie ma lekarstwa, istnieje leczenie i ważne jest, aby rozpocząć je jak najszybciej.

5. Choroba Alzheimera i demencja

Utrata pamięci jest częstą dolegliwością, szczególnie u osób starszych. Pewien stopień utraty pamięci jest normalną częścią starzenia się. Na przykład, wejście do pokoju i zapomnienie dlaczego, może być całkowicie normalne.

Istnieją jednak objawy, które mogą wskazywać na coś poważniejszego, takiego jak demencja lub choroba Alzheimera. Objawy te mogą obejmować gubienie się, trudności w zarządzaniu finansami, trudności z codziennymi czynnościami, pozostawianie włączonej kuchenki, zapominanie imion bliskich członków rodziny i przyjaciół lub problemy z językiem. Niepokojące mogą być również zmiany zachowania towarzyszące zmianom pamięci.

Demencja jest powoli postępującą chorobą i powinna być oceniana przez neurologa. Chociaż nie ma lekarstwa, istnieją leki i terapie, które mogą pomóc w radzeniu sobie z objawami.

6. Choroba Parkinsona

Choroba Parkinsona to postępujące zaburzenie układu nerwowego, które wpływa przede wszystkim na koordynację. Zwykle staje się bardziej powszechna wraz z wiekiem i dotyka prawie milion osób. Obecnie nie ma lekarstwa na chorobę Parkinsona, ale dostępnych jest wiele opcji leczenia.

Objawy choroby Parkinsona zwykle pogarszają się z czasem. Na wczesnym etapie choroby mogą wystąpić zmiany w postawie, chodzie i mimice twarzy, a później mogą rozwinąć się problemy poznawcze i behawioralne.

7. Zaburzenia snu i czuwania

Osoby z zaburzeniami snu mają niezadowalający sen, czy to pod względem jakości, czasu czy ogólnej długości snu. W rezultacie czują się senne w ciągu dnia, cierpią z powodu stresu, mają zaburzenia nastroju (np. drażliwość lub przesadne emocje) i mają trudności z radzeniem sobie z normalnymi codziennymi czynnościami, na przykład mają trudności z wydajną pracą lub chodzeniem do szkoły.

Istnieje wiele rodzajów zaburzeń snu, z których niektóre są stosunkowo powszechne (np. bezsenność, lunatykowanie i zaburzenia oddychania u osób starszych), podczas gdy inne są stosunkowo rzadkie (np. narkolepsja). Zaburzeniom snu często towarzyszy depresja, niepokój i zmiany w umiejętnościach myślenia. W wielu przypadkach zaburzenia snu są objawem lub konsekwencją innych zaburzeń fizycznych lub psychicznych. Na przykład nadmierna senność w ciągu dnia jest częstym objawem chorób zwyrodnieniowych mózgu, takich jak choroba Parkinsona lub Alzheimera.

Narkolepsja jest szczególnie poważnym zaburzeniem snu. Osoby cierpiące na narkolepsję są nadmiernie senne w ciągu dnia i potrzebują regularnych drzemek. Wiele z nich ma również nagłe stany osłabienia mięśni, w których mogą upaść. Narkolepsja wpływa nie tylko na wydajność w pracy i relacje międzyludzkie, ale także na różne czynności, takie jak prowadzenie samochodu, co staje się niebezpieczne.

Wnioski

W przypadku wystąpienia nagłych i poważnych objawów neurologicznych należy zadzwonić pod numer 112 lub poprosić kogoś o zabranie na najbliższą izbę przyjęć. Może to być szczególnie ważne, aby wykluczyć lub potwierdzić udar mózgu i zakwalifikować się do potencjalnie ratującego życie leczenia.

Napady są również dość poważne, dlatego ważne jest, aby natychmiast zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku wystąpienia nowego napadu i aby być świadomym ograniczeń bezpieczeństwa, takich jak nieobsługiwanie ciężkich maszyn, oraz środków ostrożności dla własnego bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa innych osób.

W przeciwnym razie zaburzenia neurologiczne mogą postępować powoli, a do diagnozy i leczenia potrzebny jest specjalista. Neurologia ma wiele różnych podspecjalności, w tym zaburzenia nerwowo-mięśniowe, zaburzenia ruchu i bóle głowy. Skonsultuj się z neurologiem, który specjalizuje się w konkretnej chorobie w Twoim przypadku, aby zapewnić najlepszy wynik w dłuższej perspektywie.

Z powrotem do sklepu