Betaglukan: 9 najczęściej zadawanych pytań

Jednymi z najlepiej przebadanych suplementów immunologicznych są beta-glukany, które, jak wykazano, mają korzystny wpływ na komórki odpornościowe. Beta-glukany mają zdolność aktywowania i wzmacniania komórek odpornościowych, które pomagają organizmowi bronić się przed wirusami, bakteriami i innymi patogenami.

Beta glukany to polisacharydy, które naturalnie występują w zbożach, drożdżach, grzybach i algach. Ich funkcja, taka jak poprawa odporności, zmniejszenie stanu zapalnego lub obniżenie poziomu cholesterolu, zależy od ich źródła i struktury.

Nasze ciała nie wytwarzają naturalnie beta glukanów, więc muszą być one pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych. Uzyskanie wystarczającej ilości beta glukanów z pożywienia może być wyzwaniem, zwłaszcza tych, które poprawiają funkcje odpornościowe.

Beta glukany są dostępne w różnych formach suplementów, w tym w proszku, kapsułkach i tabletkach. Od czasu pandemii wiele osób zaczęło przyjmować codzienne suplementy zawierające beta glukany, aby utrzymać zdrowy układ odpornościowy i poprawić swoje samopoczucie.

W tym artykule omówiono 9 najczęściej zadawanych pytań dotyczących beta glukanów.

1. Co to jest beta glukan?

2. Jakie źródła beta glukanu są dostępne na rynku?

3. Betaglukan, jakie są różnice między różnymi rodzajami beta glukanów?

4. W jaki sposób beta glukan wspiera odporność?

5. W jaki sposób beta glukan indukuje wytrenowaną odporność?

6. Jak jeszcze betaglukan wpływa na nasz organizm?

7. Betaglukan i jak długo utrzymują się jego efekty?

8. Betaglukan - kto może odnieść korzyści ze spożywania/stosowania ?

9. Czy znana jest toksyczność lub negatywne skutki uboczne związane z betaglukanem?

 

1. Co to jest betaglukan?

Beta-glukany to polisacharydy składające się z powtarzających się jednostek glukozy połączonych liniowo w pozycjach 1 3 lub 1 4 węgla wiązaniem glikozydowym typu β.

Ludzie nie mogą trawić ani wchłaniać beta-glukanów, ponieważ nasz układ trawienny nie posiada niezbędnych do tego enzymów. W rezultacie mogą one dostać się do jelita i działać jak błonnik lub zostać rozpoznane przez komórki odpornościowe w jelicie, prowadząc do odpowiedzi immunologicznej.

 

2. Jakie źródła betaglukanów są dostępne na rynku?

Beta glukany pochodzą z różnych źródeł i można je podzielić na beta glukany zbożowe i niezbożowe. Różnią się one strukturą, właściwościami fizycznymi, powinowactwem wiązania do receptorów i aktywnością biologiczną. Zbożowe beta-glukany są naturalnie obecne w owsie i jęczmieniu. Nierealne beta glukany występują w drożdżach, grzybach, bakteriach i algach.

 

3. Beta glukan, jakie są różnice między różnymi rodzajami beta glukanów?

Zbożowe lub zbożowe β-glukany zwykle mają 1,3 1,4 wiązania glikozydowe bez żadnych 1,6 wiązań lub rozgałęzień. Są one skutecznym błonnikiem pokarmowym i okazały się przydatne w regulowaniu poziomu cholesterolu i promowaniu zdrowia układu sercowo-naczyniowego. Niezbożowe β-glukany są włóknistymi strukturami uznawanymi za immunomodulatory. Zwykle składają się z łańcuchów β-1,3-glukanu z rozgałęzieniami lub bez, które są połączone wiązaniami β-1,6-glikozydowymi.

 

Betaglukan

 

4. W jaki sposób betaglukan wspiera odporność?

Polisacharydy beta glukanu są określane jako naturalny immunomodulator, który pomaga wzmocnić komórki odpornościowe, wspierając i równoważąc optymalną naturalną odporność. Pomaga układowi odpornościowemu szybciej i skuteczniej reagować na atak patogenów poprzez aktywację wrodzonych komórek odpornościowych.

Beta glukany inicjują odpowiedzi immunologiczne poprzez komórki odpornościowe, które są aktywowane przez wiązanie cząsteczki z receptorem Dectin-1 znajdującym się na białych krwinkach.

W badaniach klinicznych wykazano, że beta-glukany zmniejszają objawy infekcji dróg oddechowych. Mogą one również wspierać naturalną odpowiedź immunologiczną organizmu w okresach zwiększonego stresu i podatności na infekcje.

 

5. W jaki sposób betaglukan indukuje wytrenowaną odporność?

Termin wytrenowana odporność odnosi się do funkcjonalnego przeprogramowania komórek odporności wrodzonej w odpowiedzi na bodziec, co skutkuje wzmocnioną odpowiedzią na drugi bodziec. Innymi słowy, wytrenowana odporność odnosi się do zdolności układu odpornościowego do szybkiego i silnego reagowania na drugie wyzwanie ze strony podobnego lub innego drobnoustroju lub grzyba.

Kiedy beta glukany wiążą się z receptorami Dectin-1 na powierzchni komórek odpornościowych, aktywują je i przygotowują na przyszłe spotkania z patogenami. W następnej fazie, gdy przeszkolone komórki napotkają patogen, reagują skuteczniej niż komórki, które nigdy wcześniej nie były narażone na działanie beta glukanów.

 

6. Jak jeszcze beta glukan wpływa na nasz organizm?

Kilka badań przedklinicznych sugeruje, że spożywanie beta glukanów pochodzących z mikroalg zmniejsza objawy zapalne w chorobach zapalnych skóry i stawów.

Ponadto kilka badań klinicznych wykazało pozytywny wpływ beta glukanów na parametry jakości życia związane ze zdrowiem, w tym zdrowie psychiczne i zmęczenie, u osób, które spożywały produkty zawierające beta glukany w porównaniu z placebo.

 

Betaglukan1

 

7. Betaglukan i jak długo utrzymują się jego efekty?

Badania na ludziach wykazały, że istnieje bardzo szybka reakcja na beta glukany po podaniu doustnym. Pierwsze zmiany w komórkach odpornościowych odnotowano już po 2 godzinach od spożycia.

 

8. Betaglukan - kto może odnieść korzyści z jego spożywania ?

Każdy może odnieść korzyści ze spożywania beta glukanu, ale wsparcie immunologiczne jest najważniejsze dla niektórych populacji, takich jak dzieci, osoby starsze, osoby uprawiające forsowną aktywność fizyczną i osoby prowadzące stresujący tryb życia. Co ciekawe, zwierzęta domowe również mogą czerpać korzyści ze spożywania beta glukanów, które są dostarczane jako codzienne przysmaki.

 

9. Czy znana jest toksyczność lub negatywne skutki uboczne związane z beta glukanem?

Beta glukany są spożywane przez ludzi od wielu lat, zwłaszcza w żywności i suplementach diety. Są one ogólnie uważane za bezpieczne i są zatwierdzone do spożycia przez ludzi i mogą być przyjmowane w ramach regularnej suplementacji. Nie ma żadnych negatywnych skutków ubocznych związanych ze spożywaniem beta glukanów. W odniesieniu do układu odpornościowego są one uznawane za bezpieczne, ponieważ nie mają zdolności do nadmiernej stymulacji układu odpornościowego. Badania toksykologiczne przeprowadzone z bardzo wysokimi dawkami beta glukanów nie wykazały żadnych obaw dotyczących bezpieczeństwa i nie doprowadziły do nadmiernej stymulacji układu odpornościowego.

 

2

 

 

Z powrotem do sklepu